Posts by Marco Kusumawijaya

Mas Slamet Abdul Sjukur dan Kebisingan Kota

Marco Kusumawijaya
Saya mengenal beliau dalam hubungan yang mulainya “agak resmi,” yaitu beliau sebagai anggota Akademi Jakarta dan saya sebagai ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ, ...